Uitbreiding VMBO school CSG Liudger te Burgum

Project: Uitbreiding VMBO school CSG Liudger te Burgum

Periode: Juni 2009 – oplevering januari 2010

Functie: Bouwtoezicht

Werkzaamheden: Toezicht houden op de verbouwing van het bestaande pand, verzorgen toezicht tijdens nieuwbouw

Omschrijving project: Nieuwbouw van een tweelaags uitbreiding met kantine, muzieklokaal, theorie lokalen, en lerarenkamer.